Pravidla obchodu

n-parts.pl

webových stránek n-parts.pl

§1 Obecná ustanovení

1. Tato pravidla definují zásady fungování webových stránek https://n-parts.pl
, zejména:

1.1. definuje pojmy používané na webových stránkách https://n-parts.pl

1.2 stanoví pravidla pro uzavírání kupních smluv, zadávání objednávek a jejich realizaci

1.3 stanoví pravidla pro platbu a dodání

1.4 stanoví pravidla chování při vyzvednutí zásilky

1.5 stanoví pravidla pro podávání reklamací a prohlášení o odstoupení od smlouvy včetně výjimek

1.6 specifikuje technické požadavky

1.7 informuje o Zásadách ochrany osobních údajů

1.8 informuje o ekonomických autorských právech

1.9 uvádí mimosoudní způsoby řešení sporů

2. Web provozovaný na doméně https://n-parts.pl provozuje:

Izabela Abrantowicz ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka
NIP 6381840118 REGON 385114248
e-mail: sklep@n-parts.pl kontaktní telefon: 733 670 500

3. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé ceny (včetně DPH). Cena uvedená u daného Produktu je pro Zákazníka závazná v okamžiku zadání Objednávky.
Ceny nezahrnují náklady na doručení.

4. Prodávající je aktivním plátcem DPH.

5. Informace o Produktech uvedené na stránkách Obchodu, zejména jejich popis
a ceny, nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale jsou pouze výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu 71 občanského zákoníku. Kód.

6. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny Produktů dostupných v Internetovém obchodě, zavádět nové Produkty, stahovat Produkty, provádět akce a poskytovat slevy, jakož i nabízet produkty zdarma po omezenou dobu. Výše uvedená ustanovení
nemají vliv na Objednávky zadané před datem vstupu kterékoli ze změn v platnost.

7. Doba trvání akce je omezena. Slevy a akce nelze kombinovat. Podrobné informace jsou vždy obsaženy v podmínkách nebo předpisech dané akce.

8. Podmínkou pro zadání Objednávky Zákazníkem je přečíst si Pravidla a přijmout jejich ustanovení v okamžiku zadání Objednávky. Přijetím zákazník souhlasí se všemi ustanoveními a zavazuje se je dodržovat.

9. Webové stránky poskytují možnost registrace zákaznického účtu.

10. Tato Pravidla jsou poskytována zdarma. Zákazník může zaznamenat obsah Pravidel
pohodlným způsobem, například záznamem na trvalé médium nebo tiskem.

11. Předpisy mohou odkazovat na samostatné předpisy a všeobecné podmínky pro poskytování služeb majitelem Webu, které se v takovém případě stávají nedílnou součástí těchto Pravidel.

12. Tímto se stanoví, že na spotřebitele a podnikatele se spotřebitelskými právy se nevztahují
ustanovení Nařízení, která by představovala zakázaná smluvní ustanovení ve smyslu občanského zákoníku (čl. 385 odst. 1 až 385 odst. 3) nebo by porušovala kogentní právní ustanovení týkající se uzavírání smluv smlouvy s účastí spotřebitele a podnikatele se spotřebitelskými právy, které by byly zařazeny do rejstříku standardních smluvních ustanovení považovaných za zakázané, vedeného předsedou Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

13. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

14. Prodávající umožňuje registrovaným Zákazníkům zanechat názory na kvalitu služeb a kvalitu nabízených Produktů. Názory ověřují pracovníci Prodejny.

15. Prodávající nepoužívá mechanismus pro umístění Produktů do seznamu výsledků vyhledávání.

§2 Definice

den - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků

Objednávkový formulář – elektronická, interaktivní služba dostupná v Internetovém obchodě prodávajícího, umožňující provedení objednávky

Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964.16.93, ve znění pozdějších předpisů)

Produkt – všechny produkty dostupné v Internetovém obchodě, které jsou předmětem Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem

Řád – tento Řád obchodu

Internetový obchod – internetový obchod dostupný na adrese https://n-parts.pl , prostřednictvím kterého může Zákazník objednávat Produkty nebo Služby

Prodejce, Poskytovatel služeb - Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka,
NIP 6381840118, REGON 385114248

Prodejní smlouva - Smlouva o prodeji produktu uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu

Záruka – dobrovolné prohlášení o kvalitě Produktu předložené Garantem

Ručitel – subjekt poskytující Záruku jako součást předloženého prohlášení o záruce

Záruční list – záruční list nebo záruční list

Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Uživateli služby prostřednictvím Webové stránky.

Objednávka - Prohlášení vůle Zákazníka podané pomocí objednávkového formuláře, směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím

Zásady ochrany osobních údajů – dokument, který popisuje účely a zásady zpracování údajů, včetně práv subjektů údajů

Zákazník, Příjemce služby - Spotřebitel, Podnikatel se spotřebitelskými právy, Podnikatel

Spotřebitel – jak je definován v čl. 22 odst. 1 občanského zákoníku

Podnikatel – ve smyslu § 43 odst. 1 občanského zákoníku

Podnikatel se spotřebitelskými právy - fyzická osoba podnikající jako fyzická osoba, mající záznam v Centrálním registru a údajích o hospodářské činnosti, uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, avšak nemající pro ni profesní charakter vyplývající z předmět podnikatelské činnosti, ověřený na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání. To se však týká pouze smluv uzavíraných na dálku a mimo obchodní prostory

Košík - seznam produktů připravený z Produktů nabízených v obchodě na základě výběru Zákazníka

Zákaznický účet - elektronická služba, znamená individuální panel pro každého Zákazníka, spouštěný jeho jménem Prodávajícím po registraci Zákazníka

Registrační formulář – formulář dostupný na webových stránkách Prodávajícího umožňující vytvoření Zákaznického účtu

Kontaktní formulář - elektronická služba, formulář, do kterého Uživatelé webu n-parts.pl zadávají informace a údaje za účelem zpracování podané žádosti.

Newsletter – elektronická služba, která umožňuje Uživateli Služby přihlásit se k odběru a dostávat bezplatné informace od Poskytovatele služby týkající se Webu na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem Služby.

§3 Elektronické služby

1. Na webu jsou dostupné následující elektronické služby:

1.1 Objednávkový formulář

1.2 Kontaktní formulář

1.3 Newsletter

1.4 Zákaznický účet

2. Služba Objednávkový formulář je jednorázová a končí okamžikem, kdy je prostřednictvím ní zadána Objednávka nebo když Uživatel služby prostřednictvím ní přestane zadávat Objednávky.

3. Služba Kontaktní formulář spočívá v tom, že poskytuje uživatelům služby možnost zasílat zprávy prodávajícímu pomocí formuláře dostupného na webových stránkách.

4. Služba Newsletter je poskytována na dobu neurčitou. Příjemce služby se může kdykoli bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru kliknutím na příslušný odkaz dostupný ve zprávě zaslané jako součást Newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu sklep@n-parts.pl . Služba spočívá v tom, že Prodávající zašle na e-mailovou adresu zprávu v elektronické podobě obsahující informace o nových Produktech v nabídce Prodávajícího, aktuální obchodní nabídce, akcích, slevách, školeních a další informace týkající se provozu internetového obchodu. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo přerušit službu Newsletter bez udání důvodu poté, co na tuto skutečnost Uživatele služby upozorní.

5. Zákaznický účet je služba dostupná po registraci za podmínek popsaných v těchto Pravidlech.

5.1 Pro vytvoření zákaznického účtu vyplňte prosím registrační formulář. Je nutné uvést tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo.

5.2 Přihlášení do Zákaznického účtu se provádí zadáním e-mailové adresy a hesla stanoveného v registračním formuláři.

5.3 Příjemce služby může zákaznický účet kdykoli bez udání důvodu a bez poplatků smazat zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresu prodávajícího.

5.4 Pokud Příjemce služby poruší Předpisy, zákonná ustanovení nebo osvědčené postupy, může Poskytovatel služeb ukončit smlouvu s Příjemcem služby nebo pozastavit její plnění v rámci konkrétního Zákaznického účtu.

6. Poskytovatel služeb je povinen posoudit případné stížnosti Uživatele služby týkající se nesrovnalostí, závad nebo přerušení poskytování Služeb a provozu Internetového obchodu, a to nejdéle do 14 dnů.

7 . Bezplatné služby jsou k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

§4 Uzavření kupní smlouvy

1. Prodávající umožňuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce https://n-parts.pl.

2. Objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře lze zadávat 24 hodin denně po celý rok.

3. Pro zadání Objednávky musí Zákazník provést následující činnosti:

3.1 přidejte vybraný produkt do košíku kliknutím na tlačítko: "Přidat do košíku"

3.2 v košíku může zákazník:

3.2.1 zvýšit nebo snížit množství daného Produktu

3.2.2 zcela odeberte vybrané produkty z košíku kliknutím na ikonu „košík“ umístěnou na pravé straně tabulky košíku

3.2.3 obsah košíku se aktualizuje automaticky

3.3 po přijetí obsahu košíku a nákladů na doručení klikněte na tlačítko „Pokračovat v objednávce“.

3.4 Poté musíte vyplnit objednávkový formulář:

3.4.1 doplnění osobních údajů

3.4.2 vyplnění osobní (fakturační) a dodací adresy

3.4.3 výběr způsobu doručení z těch, které poskytuje internetový obchod

3.4.4 nepovinné údaje jsou označeny jako "nepovinné"

3.4.5 výběr platby z těch, které poskytuje internetový obchod

3.5, pak byste měli:

3.5.1 si přečíst a přijmout Pravidla obchodu

3.5.2 potvrďte, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte se zpracováním údajů pro účely realizace Objednávky

3.6 potvrďte vůli uzavřít smlouvu kliknutím na tlačítko „Koupit a zaplatit“.

3.7 Volba klasického převodu jako způsobu platby za zadaný Příkaz s sebou nese povinnost platby.

3.8 Volba platby na dobírku jako způsob platby za provedenou Objednávku s sebou nese povinnost platby.

3.9 Při výběru imoje musíte si vybrat způsob platby z dostupných, přečíst si a přijmout pravidla a potvrdit objednávku kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" nebo ekvivalent. Zadání objednávky zahrnuje povinnost zaplatit.

4. Objednávka odeslaná zákazníkem je prohlášením o vůli zákazníka uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu v souladu s ustanoveními tohoto řádu.

5. Po zadání Objednávky Zákazník obdrží zprávu potvrzující Objednávku, která představuje prohlášení Prodávajícího o vůli uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, když zákazník obdrží zprávu od prodávajícího.

6. Zákazník je povinen zadat údaje odpovídající skutečnému stavu.

7. Zákazník může zadat Objednávku bez vytvoření zákaznického účtu.

§5 Datum dokončení objednávky

1. Objednávka bude vyřízena do 24 hodin, pokud není v popisu daného Produktu při zadávání Objednávky uvedeno jiné datum. Pokaždé by se datum dokončení objednávky mělo počítat ode dne následujícího po dni platby, tedy ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

2. Pokud jsou pro Produkty, na které se vztahuje Objednávka, poskytnuta různá období realizace, platí pro celou Objednávku nejdelší období z těch, které jsou uvedeny.

§6 Doručení

1. Produkty jsou dodávány prostřednictvím:

1.1 kurýrní společnosti DPD Polska, GLS Polska, FedEx a InPost

1.2 umístění Produktu do Schránky na balíky

1.3 Poczta Polska

3. Informace o nákladech spojených s dodáním zakoupených Produktů jsou zpřístupněny
v „Košíku“ před odesláním Objednávky Zákazníkem.

4. Dodání Produktů Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud uzavřená kupní smlouva nestanoví jinak.

5. Zákazník nese náklady vyplývající z nemožnosti doručení zásilky z důvodu uvedení nepravdivých nebo nesprávných osobních a adresních údajů nebo neoprávněného, bezdůvodného odmítnutí vyzvednutí zásilky.

6. Náklady na doručení jsou kalkulovány v souladu s aktuálními ceníky DPD Polska, GLS Polska FedEx, Poczta Polska a InPost a závisí na váze, velikosti zásilky, volbě způsobu doručení a zvoleném způsobu platby. Při vyplňování objednávkového formuláře je Zákazník informován o nákladech a při zadávání objednávky zvolí způsob dodání a akceptuje náklady na dodání.

7 . Doručení Produktů není omezeno na území Polské republiky a je realizováno na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.

§7 Zásilky

1. Pokud si jako dodavatele objednaných Produktů vyberete kurýrní společnost nebo Poczta Polska:

1.1. Zákazník by měl zkontrolovat doručenou zásilku s objednanými Produkty v čase a způsobu přijatém pro zásilky daného typu a zkontrolovat, zda Produkty nejsou vadné.

1.2 V případě ztráty nebo poškození zjištěné při doručování zásilky obsahující objednané Produkty má Zákazník právo požádat kurýra o vyhotovení příslušné zprávy.

1.3 Zákazník bere na vědomí, že pokud nebude sepsán příslušný protokol za účasti kurýra, může být obtížné reklamaci uznat, proto se doporučuje shromáždit důkazy potvrzující stav zásilky v době jejího doručení. V takové situaci by měl Zákazník neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

1.4 Podrobné informace o postupu při reklamaci u DPD Polska, GLS Polska, FedEx, InPost a Poczta Polska jsou k dispozici v předpisech dostupných na webových stránkách přepravců.

2. Pokud zvolíte jako formu doručení objednaných Produktů Zásilkovnu :

2.1 V případě ztráty nebo poškození zjištěné při vyzvednutí
objednaných Produktů ze schránky na balíky by měl Zákazník zahájit
reklamační řízení vyplněním pokynů v souladu s pokyny zobrazenými na obrazovce Schránka na balíky . V takové situaci by měl Zákazník neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

2.2 Podrobné informace o reklamačním řádu Zásilkovny InPost jsou k dispozici v Pravidlech pro poskytování služby „ Paczkomaty 24/7“ společností InPost Sp. z o. o. na webu InPost .

3. Poskytování oddílu 1 §7 Zásilky se vztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem nebo Podnikatelem se spotřebitelskými právy.

4. V případě Zákazníka, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem se spotřebitelskými právy, nenahlášení poškození související s dodávkou, množstevního nedostatku nebo neúplnosti zboží do 7 dnů ode dne doručení Produktu na adresu uvedenou v Objednávka je považována za rovnocennou prohlášení Zákazníka, který není Spotřebitelem ani Podnikatelem, o právech spotřebitele odebrat si Produkt bez výhrad a má za následek ztrátu nároků ve výše uvedeném rozsahu.

§8 Platby

1. Prodávající poskytuje následující platby:

1.1 klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího do 7 dnů ode dne odeslání potvrzení o uzavření smlouvy prodávajícím (platba předem)

1.2 na dobírku, tedy platba na dobírku přímo kurýrovi, který zásilku doručuje

1.3 by imoje formou platby předem elektronickým převodem. Platba předem se provádí prostřednictvím externího platebního systému imoje (provozovaného ING Bank Śląski se sídlem v Katovicích, ul. Sokolska 34 (40-086), zapsaného v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice -Wschód, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000005459, číslo NIP 6340135475, se základním kapitálem 130 100 000,00 PLN, plně splaceno.

2. Pokud Zákazník nezaplatí ve lhůtě uvedené v odst 1 bod 1.1 § 8 těchto Pravidel, může Prodávající po neúčinné výzvě k platbě a stanovení přiměřené lhůty odstoupit od Smlouvy dle čl. 491 občanského zákoníku.

3. V případě platby přes imoje provádí Zákazník platbu před zahájením Objednávky.

4. Prodávající vystaví zákazníkovi účtenku nebo fakturu s DPH. Zákazník souhlasí se zasíláním elektronických faktur od Prodávajícího a jejich zasíláním na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

§9 Záruka

1. V případě nesouladu Produktu se Smlouvou má Zákazník ze zákona nárok na opravné prostředky poskytované Prodávajícím a na jeho náklady. Záruka nemá vliv na tyto zákonné opravné prostředky.

2. Některé produkty mají záruku výrobce platnou v Polsku. Informace o produktu, na který se vztahuje záruka, jsou uvedeny na kartě produktu

3. Rozsah odpovědnosti Ručitele je uveden v Záruční listině.

4. Záruční práva musí být uplatňována v souladu s podmínkami stanovenými v Záručním listu přiloženém k Produktu.

§10 Reklamace

1. Kupní smlouva se vztahuje na nové Produkty.

2. Prodejce odpovídá v souladu se zákonem za soulad produktu se smlouvou.

3. V případě nesouladu Produktu s uzavřenou smlouvou má Zákazník právo podat reklamaci na základě ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30.5.2014.

4. Reklamaci lze uplatnit na adrese prodávajícího:

4.1 prostřednictvím e-mailu: sklep@n-parts.pl

4.2 tradičním způsobem zasláním písemné reklamace: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

5. Reklamace by měla obsahovat: jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis závady, datum zjištění závady, doklad o koupi, způsob reakce, jakož i konkrétní požadavek Zákazníka související s reklamací. Pokud se reklamace týká Produktu, je třeba reklamovaný Produkt zaslat zpět spolu s reklamačním dopisem. Pokud poskytnuté údaje nebo informace vyžadují doplnění, vyzve prodávající před projednáním reklamace zákazníka podávajícího reklamaci k doplnění v uvedeném rozsahu.

6. Prodávající reklamaci posoudí do 14 dnů ode dne jejího obdržení a informuje zákazníka o rozhodnutí způsobem uvedeným zákazníkem v reklamačním dopise.

7. Prodávající odpovídá za nesoulad Produktu se smlouvou existující v době jeho dodání a zveřejněný do dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by doba použitelnosti zboží určená Prodávajícím, jeho právními předchůdci či osobami jednání jejich jménem je delší.

8. V případě kupní smlouvy se spotřebitelem nebo podnikatelem se spotřebitelskými právy se má za to, že rozpor produktu se smlouvou, který se projevil během dvou let od okamžiku dodání zboží, existoval v době jeho dodávky, pokud se neprokáže opak nebo tento předpoklad nelze vyslovit. být v souladu se specifičností Produktu nebo povahou nesouladu Produktu se smlouvou.

9. Je-li Produkt v rozporu se smlouvou, Spotřebitel může:

9.1 požadovat opravu nebo výměnu

9.2 předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, když:

9.2.1 Prodávající odmítl uvést Produkt do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d odst. 2 zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014;

9.2.2 Prodávající neuvedl Produkt do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d paragrafy 4-6 zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014;

9.2.3 nesoulad Produktu se smlouvou přetrvává, i když se Prodávající snažil uvést Produkt do souladu se smlouvou;

9.2.4 nesoulad Produktu se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozí opravy nebo výměny;

9.2.5 z prohlášení nebo okolností Prodávajícího je zřejmé, že neuvede Produkt do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Spotřebitele.

10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor se smlouvou nepodstatný. Předpokládá se, že nesoulad Produktu se smlouvou je podstatný.

11. Spotřebitel poskytuje Prodávajícímu Produkt, který je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající odebírá Produkt od Spotřebitele na své náklady. Prodejna nepřebírá žádné zásilky zaslané na dobírku.

12. Prodávající vrátí Spotřebiteli dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o snížení ceny.

13. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Spotřebitel neprodleně Produkt Prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Produktu nebo dokladu o jeho vrácení. Prodejna nepřebírá žádné zásilky zaslané na dobírku.

14. Ustanovení oddílu 1-13 tohoto odstavce se na Podnikatele s právy spotřebitele vztahuje obdobně.

15. Je-li Zákazníkem Podnikatel, strany vylučují odpovědnost ze záruky dle čl. 558 §1 OZ.

§11 Odstoupení od smlouvy

1. Podle 27 odst. 1 písm. 1 zákona o právech spotřebitele (s. z. z roku 2014, pol. 827) má Spotřebitel nebo Podnikatel se spotřebitelskými právy uzavírající "smlouvu na dálku" - právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu - do 14 kalendářních dnů. ode dne převzetí produktu. .

2. Lhůta uvedená v oddíle 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli, Podnikateli se spotřebitelskými právy nebo jimi určené osobě jiné než přepravci.

3. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, je lhůta uvedená v části 1 běží od dodání poslední položky, šarže nebo dílu.

4. Spotřebitel nebo Podnikatel se spotřebitelskými právy může odstoupit od smlouvy podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, aby Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele zaslal prohlášení před uplynutím lhůty.

5. Prohlášení lze zaslat klasickou poštou nebo elektronicky zasláním prohlášení na e-mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním prohlášení na webových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 1 odst. 2. Prohlášení lze rovněž zaslat předložena na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto předpisů a přílohu zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, není však povinný.

6. Pokud Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele zašle prohlášení elektronicky, zašle Prodávající neprodleně Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7. Účinky odstoupení od Smlouvy:

7.1 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

7.2 V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli nebo Podnikateli se spotřebitelskými právy neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele nebo Podnikatele s právy spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, všech jím provedených plateb, včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím.

7.3 Platba bude prodávajícím vrácena stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem nebo Podnikatelem se spotřebitelskými právy v původní transakci, pokud Spotřebitel nebo Podnikatel se spotřebitelskými právy výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které nebude zahrnovat žádné náklady.

7.4 Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud neobdrží doklad o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

7.5 Spotřebitel nebo Podnikatel se spotřebitelskými právy by měl vrátit Produkt na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Pravidlech neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícího informoval o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud Spotřebitel nebo Podnikatel se spotřebitelskými právy vrátí Produkt před uplynutím lhůty 14 dnů.

7.6 Spotřebitel nebo Podnikatel se spotřebitelskými právy nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud Produkt nemohl být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.7 Spotřebitel nebo podnikatel se spotřebitelskými právy odpovídá pouze za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití jiným způsobem, než jaký byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

7.8 Pokud z důvodu povahy Produktu nelze vrátit běžnou poštou, informace o tom, stejně jako náklady na vrácení Produktu, budou uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.

8. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel a Podnikatel se spotřebitelskými právy v souvislosti se Smlouvou:

8.1 ve kterém je předmětem služby Neprefabrikovaný Produkt vyrobený podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

8.2 ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání,

8.3 za poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud podnikatel službu plně provedl s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co podnikatel poskytl služby, ztratí právo na odstoupení od smlouvy a přijal toto do novinek,

8.4 ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

8.5, ve kterém jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými předměty.

9. Podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

10. Odstoupení od smlouvy – přepravní údaje:

10.1 e-mailová adresa: shop @n-parts.pl

10.2 Adresa prodávajícího: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

§12 Technické požadavky

1. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, musí mít:

1.1 počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet

1.2 přístup k aktivnímu e-mailu, vhodně nakonfigurovanému pro příjem e-mailových zpráv od Prodávajícího

1.3 webový prohlížeč v nejnovější dostupné verzi ( Mozila Firefox , Opera, Google Chrome, Safari nebo Microsoft Edge )

je ve webovém prohlížeči povolena možnost ukládání cookies a podpora JavaScriptu

1.5 software, který umožňuje čtení souborů ve formátu .PDF

2. Odpovědnost Prodávajícího je vyloučena, pokud Zákazník nedodržel výše uvedené technické požadavky nutné k užívání Internetového obchodu a Produktů.

§13 Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů poskytnutých při využívání Obchodu je Prodávající.

2. Účely a rozsah zpracování údajů, subjekty, kterým budou údaje předány, jakož i práva subjektů údajů jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů [odkaz na stránku Zásady ochrany osobních údajů].§ 14 Mimosoudní a soudní způsoby řešení sporů

1. Mimosoudní řešení sporů:

1.1 Spotřebitel má právo využít způsobů mimosoudního řešení sporů podáním žádosti o zahájení mediace nebo žádosti o projednání věci u rozhodčího soudu. Žádost musí být podána po ukončení reklamačního řízení a pokud s tím obě strany sporu souhlasí. Seznam stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při provinčních inspektorátech obchodní inspekce https://www.uokik.gov.pl a https://www.rf.gov.pl . Spotřebitel může také využít bezplatnou pomoc okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

1.2 Prodávající nesouhlasí s předkládáním jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s uzavřenými smlouvami o dodání Produktu k mediačnímu řízení.

2. Soudní způsoby řešení sporů:

2.1 Řešení sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Spotřebitelem bude předloženo příslušným soudům v souladu s ustanoveními obecně platného polského práva.

2.2 Řešení sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, bude řešeno u soudu příslušného podle sídla prodávajícího.

3. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES ( Nařízení o ODR
ve spotřebitelských sporech) Prodávající jako podnikatel usazený v Evropské unii uzavírající online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb poskytuje elektronický odkaz na platformu ODR (Online Dispute Resolution) umožňující mimosoudní řešení sporů . sporů:
https://ec.europa.eu/consumers/ odr . E-mailová adresa prodávajícího: sklep@n-parts.pl.

§15 Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Webových stránek se uzavírají v souladu s polským právem.

2. V záležitostech, které nejsou upraveny v tomto řádu, platí následující ustanovení:

2.1 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964.16.93, ve znění pozdějších předpisů)

2.2 Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002.144.1204, ve znění pozdějších předpisů)

2.3 Zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2014, položka 827)

stránkách https://n-parts.pl patří jejich vlastníkům a slouží pouze pro účely identifikace. Mohou to být registrované ochranné známky. Všechny materiály, popisy a fotografie prezentované na webových stránkách https://n-parts.pl slouží pro informační účely.

4. Zákazníci jsou povinni používat Webové stránky způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, společenskými a morálními normami a ustanoveními Pravidel. Při používání webových stránek je zakázáno poskytovat jakékoli informace, které jsou nezákonné, urážlivé nebo porušující osobní práva.

5. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Řádu z důležitých důvodů, např. změny právních ustanovení, změny způsobu platby a dodání - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení tohoto Řádu, změny v technologii. Nová Pravidla vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách https://n-parts.pl na podstránce Pravidla. Pro smlouvy uzavřené před změnou Řádu platí ta verze Řádu platná v den uzavření Smlouvy. Zákazníci, kteří mají Účet, budou dodatečně informováni o změnách spolu s jejich souhrnem na jimi poskytnutou e-mailovou adresu. Datum nabytí účinnosti změn nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich oznámení.
Neakceptuje-li Zákazník, který má Zákaznický účet nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy byl o změně Pravidel informován. Oznámení Prodávajícího o nepřijetí nového obsahu Pravidel má za následek ukončení Smlouvy.

6. Tato Pravidla vstupují v platnost dne 15. srpna 2023.