Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Zgodnie z art 27. ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument

lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo

odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w

posiadanie Produktu.

Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu?

Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, poinformuj

Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Masz na to 14 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W jaki sposób poinformować Sprzedawcę o zwrocie?

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Poniżej

przedstawiamy dwie przykładowe możliwości poinformowania Sprzedawcy o zwrocie:

1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać na adres e-mail Sprzedawcy:

sklep@n-parts.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Twojego oświadczenia. Od tego

momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie Produktu, którego dotyczy oświadczenie

o odstąpieniu od umowy.

2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem oraz dowodem zakupu możesz

odesłać na adres Sprzedawcy: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §11 Regulaminu Sklepu.

Odsyłane Produkty odpowiednio zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu.

Do paczki włóż egzemplarz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż

było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu dokonujesz na własny koszt.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy

zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do

wiadomości,

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy,

 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Reklamacje

Jako klient masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu

gwarancji lub niezgodności produktu z umową.

Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Reklamację z tytułu gwarancji kieruj bezpośrednio do producenta zakupionego produktu. Jego dane

znajdziesz w karcie gwarancyjnej.

Jak zgłosić reklamację z tytułu rękojmi?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako klient masz prawo do złożenia reklamacji

w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: sklep@n-parts.pl, na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka;

3. telefon kontaktowy: 733 670 500;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed

uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z gwarancji zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu

Sklepu.

Twoje prawo do złożenia reklamacji z rękojmi zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu

Sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.